In Living Memory

(Projecte Europeu Erasmus+ Barcelona i Reus, Marsella, Milà, Eslovàquia i Noruega 2014-2016)

 transFORMAS inicia un nou projecte europeu d’elaboració de metodologies per al treball artístic a partir d’imatges d’arxiu audiovisuals. Es tracta de “In Living memory”, que compte amb el suport econòmic del programa Erasmus+ de la Unió Europea. L’objectiu és crear un diàleg intercultural a través de les imatges d’arxiu de diferents països, un diàleg basat en la creació artística produïda per diferents persones. Participen en el projecte diferents tipus d’entitats, algunes relacionades amb la producció artística bé des del teatre o bé des del cinema com Lieux Fictifs, a Marsella, i la cooperativa e.s.t.i.a a Milà, altres relacionades amb l’educació com la universitat noruega Westerdals Hoyskole i l’associació fotogràfica eslovaca PhotoART Centrum.

També formen part del partenariado un grup de centres d’arxius audiovisuals: el Institut National de l’Audiovisuel a Marsella, la Fondazione Cineteca Italiana a Milà i el Centre de l’Imatge Mas Iglesias a Reus, sent aquest últim un arxiu d’imatges amateurs.

“In Living Memory” s’inicia durant la tardor de 2014 i acabarà l’estiu de 2016. Durant la primera fase del projecte es duen a terme tallers entre els diferents socis: transFORMAS viatja a principis de 2015 a Milà per oferir una formació sobre creació artística amb arxius des del punt de vista de les arts escèniques. Així mateix, cada país acull tallers i sessions de cocreació. A Catalunya s’acolliran dues visites, de Lieux Fictifs acompanyats del coreògraf francès Thierry Thieaû Niang, a la tardor 2015, i de professors i alumnes de la Westerdals Hoyskole, a l’hivern. Al mateix temps, els artistes, documentalistes i professors de cada país elaboraran eines metodològiques i reflexions teòriques que serviran per crear materials educatius que es difondran mitjançant una publicació.

De la cultura a l’ocupació

(Projecte Europeu Grundtvig Berlín, Marsella i Barcelona 2013-2015)Els projectes de cooperació europea subvencionats pel programa sectorial Grundtvig (dedicat a l’educació d’adults) que transFORMAS duu a terme des de 2004 han possibilitat la realització d’activitats d’educació no formal relacionades amb el teatre i el cinema per a persones preses. Durant aquests anys han millorat les capacitat educatives i artístiques dels socis (França, Itàlia, Noruega, Alemanya, Eslovènia, entre d’altres) i la qualitat de les seves produccions teatrals i cinematogràfiques, tant en rendiment com en continguts.

Els socis del projecte han investigat la relació entre l’educació no formal i l’aplicació de les millores pràctiques en educació artística. En aquest sentit, la creació d’una obra de teatre i de cine es contempla com un procés que ajuda els interns en la seva preparació per a l’última fase de la seva condemna, la sortida i l’elecció del seu pla d’educació i de capacitació laboral.

La primera etapa de treball amb els socis europeus ha donat com a resultat un model metodològic que ha estat provat i comprovat en diferents contexts econòmics i socioculturals. El desenvolupament d’aquest model ha fet possible la integració dels aspectes més destacats de les diferents pràctiques i ha fet que els socis siguin més conscients del vincle que existeix entre l’educació, la producció artística i la capacitació laboral10072014-DSCF0032

Els socis de l’associació d’aprenentatge aufBruch (Alemanya), Lieux Fictifs (França), PREFACE (França) i transFORMAS (Barcelona) comparteixen dues línies de treball en relació a la seva activitat a les presons: tots són centres permanents de producció artística i llocs de formació, orientació i treball.

Es volen establir vincles més estrets entre la creació artística, la formació per a l’ocupació i els actors polítics. En aquest sentit, els moments d’intercanvi amb les altres entitats europees han apuntat a la necessitat de:

  • Imaginar noves vies per integrar en l’educació artística no formal la preparació al treball i les sortides laborals.
  • Promoure el desenvolupament i la capacitat d’adaptar aquests projectes a les polítiques territorials.

10072014-DSCF0027

El projecte ha posat en marxa una reflexió compartida en un procés dinàmic pluridisciplinar que ha relacionat diferents beneficiaris: operadors culturals, adults en situació de privació de llibertat, organismes de formació i/o universitats, administració penitenciària i departaments regionals de cultura i/o serveis socials.

Els acords específics per aquest projecte s’han elaborat també per part de les organitzacions artístiques que treballen a les presons, les administracions regionals penitenciàries, entitats i institucions per a la preparació i l’accés a l’ocupació i els departaments de cultura i/o serveis socials. Un exemple concret de les possibilitats d’aquesta col·laboració s’ha portat a terme a través de la cooperativa italiana e.s.t.i.a. : 25 interns formats com a tècnics de llum i so han estat contractats per a l’Expo Milán 2015.

Els espectadors

(Projecte Europeu Grundtvig Barcelona, Marsella, Estocolm i Milà 2009-2013)

 

Projecte basat en la realització de curtmetratges a partir d’imatges d’arxius televisius, en aquest cas de l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) de França. La finalitat era impulsar el coneixement i el desenvolupament de la producció amb material d’arxiu, reflexionar i investigar sobre la temàtica de les fronteres i establir un diàleg entre la societat i la presó mitjançant un espai comú de treball i de creació. En el cas de transFORMAS, els protagonistes van ser interns del Centre Penitenciari de Quatre Camins, membres de la cia teatroDENTRO.

A partir de les imatges de l’INA, es volia relacionar l’imaginari col·lectiu i l’imaginari individual, relacionant la història en majúscules amb la historia en particular de cada participant. En aquest sentit, els arxius audiovisuals són part fonamental de la memòria històrica, tant de la memòria col·lectiva com de la individual. Explorar i treballar amb aquestes imatges és, doncs, preguntar-se sobre l’individu i la pròpia societat.

Els curtmetratges d’aquest projecte tenien com a eix comú el concepte de frontera, que com a sistema d’autodefensa o de pertinença, al llarg de la història ha estat fonamental en les relacions humanes. Considerem que en l’actualitat és ineludible reflexionar i explorar les barreres que divideixen als individus, i no només les fronteres estrictament geogràfiques, sinó també les lingüístiques, espirituals, econòmiques, culturals o tecnològiques, i en definitiva totes aquelles fronteres invisibles que interioritzem i desenvolupem en el nostre sistema de relacions humanes.

Aquesta iniciativa es va integrar en un projecte europeu titulat “Fronteres. Dins Fora, un diàleg entre l’art, la presó i la societat”, seleccionat com a part de la programació de Marsella, Capital Europea de la Cultura 2013. D’aquesta manera alguns dels curtmetratges realitzats per presos de Quatre Camins es van visionar a la ciutat francesa en la instal·lació “Images en mémoire, images en miroir”.