Educa amb l’art al teu centre

Acompanyament a centres socials d’Apropa Cultura i el Teatre Nacional de Catalunya 2014-2015

transFORMAS col·labora en aquest projecte a través d’un dels seus professionals en qualitat d’expert i assessor.

Educa amb l’art, programa d’Apropa Cultura, és una formació en arts escèniques, música, arts visuals i plàstiques que té com a objectiu donar instruments als educadors socials per utilitzar les arts en el dia a dia dels seus centres. Està destinat a educadors socials, terapeutes, integradors, etc.

Des d’aquest programa s’acompanya els centres i entitats que realitzen activitats artístiques i que tenen vinculació amb Educa amb l’art/Apropa per a la implementació i enfortiment dels seus projectes. Concretament, se’ls ajuda a definir nous reptes i dificultats de les activitats/projectes artístics i establir estratègies, etapes per a resoldre’s i enfortir la credibilitat i impacte dels projecte front la mirada dels que n’estan “fora”.

A més, es vol obtenir informació que permeti establir un estat dels projectes liderats per educadors socials i executats en els centres; donar continuïtat a l’activitat de formació/motivació que des fa diversos anys duu a terme Educa amb l’art/Apropa als educadors i generar un espai de “cura per als cuidadors” on puguin tenir experiències gratificants i de gaudi associades a la creativitat per així inspirar la creativitat pròpia i genuïna dels professionals, tot empoderant el seu poder creatiu.