Presentació

Creiem que més enllà dels llocs habituals de producció i exhibició cultural existeixen “altres” àmbits que amplien les possibilitats de les arts. Existeixes “altres actors” i “altres expressions”, recollint la terminologia utilitzada per la UNESCO al voltant de la “diversitat d’expressions culturals”, i apostem perquè siguin protagonistes de processos de creació artística d’excel•lència. transFORMAS duu a terme diferents i diversos projectes artístics amb impacte social a nivell local i europeu, i el nostre recorregut des del 2004 ens ha permès evolucionar discursivament fins crear un model sostenible i viable per a iniciatives de teatre comunitari a Catalunya.

Metodologia

Connectem la producció artística amb un procés d’aproximació i aprenentatge mutu amb les persones que treballem, i a partir d’aquests processos i una tasca d’investigació associada, hem establert una metodologia pròpia que és la nostra base en totes les accions i intervencions que duem a terme. Tot això, en definitiva, forma un triangle producció-formació-investigació.

A transFORMAS TREBALLEM DES DE TRES EIXOS: